پرواز
دختر چادري - پسران سوسول

دختر چادري

دختر با ظاهری ساده

دختر با ظاهری ساده و نه مذهبی در حال عبور كردن از خیابان بود
پسری از پیاده رو داد زد سیبیییلو چطوری؟

دختر كاملا خونسرد تبسمی كرد و جواب داد
وقتی تو زیر ابرو بر می داری من سیبیل می زارم
تا این جامعه یه مرد هم داشته باشه

پسر سرخ شد و چیزی نگفت!!!


د.چ: تصویر بالا تصویر یه جوون شیعه س.

حالا فکر میکنی امام زمانت خوشحاله یا ناراحت؟؟
یه دختر هم حاضر نمیشه تا ابد با همچین پسرایی زندگی کنه! آخه آدم چرا باید نگاه و محبتو گدایی کنه؟؟


برچسب*ها: پسران سوسول, پسرای امروزی, پسران دختر نما
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ ساعت توسط د.چ