پرواز
دختر چادري - هوامو داشته باش ....

دختر چادري

هوامو داشته باش ....

هوامو داشته باش، هواتو دارم!

 

خیلی دوس دارم اینو فرهنگ سازی کنیم بین حزب اللهیا. پایه ثابت وبلاگم اگه بودی، متوجه میشدی که اینو قبلا هم گفته بودم.

 

حزب اللهی! برادرم! خواهر عزیزم! هوای همدیگه رو داشته باشین. نترس از اینکه جلو چند تا آدمی که احترام خودشونم نگه نمیدارن، ضایع بشی.

میبینی دارن کار خوبی میکنن، تو هم دنباله روش باش. تو قلب نه. یعنی تو قلبتم آره ولی تو ظاهرتم نشون بده. دیدی داره به حق ظلم میشه، عکس العمل نشون بده. هوای خواهر و برادر حق دارتو داشته باش. کمکش کن. سکوت نکن.

 

حزب اللهیا اگه این جوری باشن، دو دقیقه بعدش امام زمان میاد. میگی نه؟ یه بار امتحان کن.

امام زمان منتظر همین روزه. این قدر دنبال مچ گیری نباش. این قدر ترسو نباش.

 

حرف آخر: هوامو داشته باش، هواتو دارم!


برچسب*ها: هوامو داشته باش, حزب اللهیا
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت توسط د.چ |